ABC UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH WRAZ Z WYKAZEM AKTÓW PRAWNYCH

Indeks: ABC uprawnień

19,00 zł
Brutto
Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane. Rok wydania 2016
Ilość

Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane. Rok wydania 2016
ABC uprawnień

Opis

Autor
praca zbiorowa

Specyficzne kody

Nowy produkt

Polecane

PYTANIA I TESTY...

65,00 zł Cena

Książka obejmuje najnowsze zmiany przepisów ustawowych tzw. deregulacyjnych dot. ułatwienia dostępu do niektórych zawodów regulowanych, m.in.: architektom i inżynierom budownictwa, a także osobom ze średnim wykształceniem technicznym. Uwaga! Powyższe zmiany powodują przywrócenie dostępu do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osobom posiadającym tytuł zawodowy technika lub mistrza albo dyplom na poziomie technika w zakresie odpowiednim dla danej specjalności po odbyciu 4-letniej praktyki na budowie. 

Testy na uprawnienia...

56,00 zł Cena

Stan prawny na dzień 7.03.2016 Spis Treści 1. Rozdział I 1. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 2. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach ustawy - Prawo budowlane 3. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 4. Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych 5. Czynność, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach 2. Rozdział II 1. Podstawowe informacje o działalności IARP oraz PIIB w zakresie nadawania uprawnień budowlanych 2. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych 3. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane 3.