Integrowanie przestrzeni metropolitalnych

Indeks: Integrowanie przestrzeni metropo

27,56 zł
Brutto
SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przedmiot, cel i zakres pracy 2. Problem badawczy 3. Stan badań nad strukturą przestrzenną metropolii I. Metropolia w kontekście regionalnym. Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy I.1. Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy I.2. Centralność istotną cechą formy struktury metropolitalnej I.3. Liniowość formą szczególną struktury metropolitalnej I.4. Jaka jest obecnie przestrzenna struktura metropolitalna? I.5. Współczesne systemy transportowe a policentryczność centrów I.6. Policentryczność, obszary rozmyte i biopolarność centrów w obszaŞ rach metropolitalnych I.7. Struktury wiejskie a suburbanizacja obszarów metropolitalnych I.8. Homogeniczność przestrzeni kulturowej a struktura społeczna I.9. Stabilność wyznaczników przestrzeni kulturowej I.10. Uwarunkowania wynikające z wielkości populacji I.11. Struktura nowych obszarów osiedleńczych w metropoliach I.12. Rozpraszanie się zabudowy w obszarach metropolitalnych I.13. Przestrzeń metropolitalna a przestrzeń sacrum I.14. Wpływ kultury i nauki na formę przestrzeni metropolitalnych II. Metropolia w kontekście urbanistycznym. Trwałość i formy kompozycji II.1. Od metropolii policentrycznej do metropolii sieciowej II.2. Renesans utopii metropolii linearnych II.3. Rozwój metropolii według koncepcji KPZK II.4. Rozwój koncepcji modeli struktury przestrzennej kraju II.5. Miasta - metropolie oparte o modele geometryczne II.6. Transport zbiorowy, kombinowany z indywidualnym II.7. Krystalizowanie struktury metropolitalnej - kierunki działań II.8. Obrona kompozycji w skali metropolitalnej II.9. Budowanie policentryczności - zasada czy zabieg kompozycyjny? II.10. Sieciowość II.11. Pseudofraktalizm przestrzennych struktur metropolitalnych II.12. Przyszłość formy metropolitalnej. Galaktyka metropolii? II.13. Metropolitalność nowym wyrazem struktury miasta II.14. Problem formy metropolitalnej II.15. Hipermetropolie przyszłością formy metropolitalnej? III. Metropolia w kontekście architektonicznym. Czynniki integrujące i tryby integracji III.1. Metropolia a architektura III.2. Architektura wynikająca z funkcji metropolitalnych III.3. Perspektywa metropolii a twórczość architekta III.4. Interpretacja struktury metropolitalnej w ujęciu architektonicznym III.5. Metropolie czasu kryzysu IV. Nowe wyznaczniki integracj i przestrzeni metropolitalnych IV.1. Co buduje formę metropolitalną w skali metropolii sieciowej? IV.2. Czy policentryczność równoważy rozwój przestrzenny metropolii? IV.3. Sieciowa struktura turystyki kulturowej IV.4. Sieci symboliczne w sieci przestrzeni metropolitalnych IV.5. Integrowanie przestrzeni metropolitalnych IV.6. Wnioski IV.7. Kierunki dalszych badań IV.8. Zakończenie Literatura Spis źródeł internetowych Spis rycin Streszczenia
Ilość

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przedmiot, cel i zakres pracy 2. Problem badawczy 3. Stan badań nad strukturą przestrzenną metropolii I. Metropolia w kontekście regionalnym. Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy I.1. Przestrzeń metropolitalna: struktury i formy I.2. Centralność istotną cechą formy struktury metropolitalnej I.3. Liniowość formą szczególną struktury metropolitalnej I.4. Jaka jest obecnie przestrzenna struktura metropolitalna? I.5. Współczesne systemy transportowe a policentryczność centrów I.6. Policentryczność, obszary rozmyte i biopolarność centrów w obszaŞ rach metropolitalnych I.7. Struktury wiejskie a suburbanizacja obszarów metropolitalnych I.8. Homogeniczność przestrzeni kulturowej a struktura społeczna I.9. Stabilność wyznaczników przestrzeni kulturowej I.10. Uwarunkowania wynikające z wielkości populacji I.11. Struktura nowych obszarów osiedleńczych w metropoliach I.12. Rozpraszanie się zabudowy w obszarach metropolitalnych I.13. Przestrzeń metropolitalna a przestrzeń sacrum I.14. Wpływ kultury i nauki na formę przestrzeni metropolitalnych II. Metropolia w kontekście urbanistycznym. Trwałość i formy kompozycji II.1. Od metropolii policentrycznej do metropolii sieciowej II.2. Renesans utopii metropolii linearnych II.3. Rozwój metropolii według koncepcji KPZK II.4. Rozwój koncepcji modeli struktury przestrzennej kraju II.5. Miasta - metropolie oparte o modele geometryczne II.6. Transport zbiorowy, kombinowany z indywidualnym II.7. Krystalizowanie struktury metropolitalnej - kierunki działań II.8. Obrona kompozycji w skali metropolitalnej II.9. Budowanie policentryczności - zasada czy zabieg kompozycyjny? II.10. Sieciowość II.11. Pseudofraktalizm przestrzennych struktur metropolitalnych II.12. Przyszłość formy metropolitalnej. Galaktyka metropolii? II.13. Metropolitalność nowym wyrazem struktury miasta II.14. Problem formy metropolitalnej II.15. Hipermetropolie przyszłością formy metropolitalnej? III. Metropolia w kontekście architektonicznym. Czynniki integrujące i tryby integracji III.1. Metropolia a architektura III.2. Architektura wynikająca z funkcji metropolitalnych III.3. Perspektywa metropolii a twórczość architekta III.4. Interpretacja struktury metropolitalnej w ujęciu architektonicznym III.5. Metropolie czasu kryzysu IV. Nowe wyznaczniki integracj i przestrzeni metropolitalnych IV.1. Co buduje formę metropolitalną w skali metropolii sieciowej? IV.2. Czy policentryczność równoważy rozwój przestrzenny metropolii? IV.3. Sieciowa struktura turystyki kulturowej IV.4. Sieci symboliczne w sieci przestrzeni metropolitalnych IV.5. Integrowanie przestrzeni metropolitalnych IV.6. Wnioski IV.7. Kierunki dalszych badań IV.8. Zakończenie Literatura Spis źródeł internetowych Spis rycin Streszczenia
Integrowanie przestrzeni metropo

Opis

Autor
Podhalański M. Bogusław
Wydawnictwo
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Oprawa
miękka
Liczba stron
215
Wymiary
24x17 cm
Język
polski
Rok wydania
2014

Specyficzne kody

Nowy produkt