WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIE 2014

Indeks: WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW

109,00 zł
Brutto

stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo- -graficzny (170 rysunków) wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do książki dołączono dodatek specjalistyczny pt. „Efektywności energetycznej w budownictwie”, w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.

Ilość

stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo- -graficzny (170 rysunków) wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do książki dołączono dodatek specjalistyczny pt. „Efektywności energetycznej w budownictwie”, w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a także właściwości cieplnych zastosowanych wyrobów budowlanych. Znajomość przepisów rozporządzenia jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy podkreślić, że:  Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.  Budynki o niemal zerowym wykorzystaniu energii powinny się charakteryzować jej małym zapotrzebowaniem, które powinno być zaspokojone w wysokim stopniu ze źródeł odnawialnych. Jest niezbędny do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW

Opis

Autor
Korzeniewski Rafał, Korzeniewski Władysław
Wydawnictwo
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Oprawa
Praca zbiorowa pod kier. prof. dr hab. inż. B. Stefańczyka
Liczba stron
Dziczek Roman
Wymiary
378
Język
24.4 x 16.3 x 1.5 cm
Rok wydania

Specyficzne kody

Nowy produkt