OPERATOR KOTŁÓW RUSZTOWYCH PAROWYCH I WODNYCH

Indeks: OPERATOR KOTŁÓW RUSZTOWYCH PARO

36,75 zł
Brutto
W niniejszej publikacji zebrano informacje pożyteczne, a w większości niezbędne do wykonywania zawodu operatora kotłów rusztowych parowych i wodnych. W przystępnej formie ukazano informacje z techniki cieplnej, gospodarki wodą, skrótowo omówiono rodzaje kotłów, urządzeń pomocniczych oraz ogólne zasady ich eksploatacji. Niniejsza publikacja skierowana jest do kandydatów na operatorów kotłów rusztowych parowych i wodnych. Może być także pomocna osobom przygotowującym się do zdawania okresowych egzaminów kwalifikacyjnych oraz innym osobom związanym zawodowo z eksploatacją kotłów omawianych w tej książce. SPIS TREŚCI: 1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej 1.1. Podstawowe pojęcia i wielkości 1.2. Wymiana ciepła 1.3. Spalanie 1.4. Paliwa 1.5. Para wodna 1.6. Powietrze wilgotne 2. Materiały i armatura 2.1. Metale 2.2. Tworzywa sztuczne 2.3. Materiały uszczelniające 2.4. Materiały izolacyjne 2.5. Rurociągi i armatura 3. Woda w kotłowniach 3.1. Ważniejsze pojęcia i określenia występujące w gospodarce wodą 3.2. Wymagania jakościowe 3.3. Sposoby uzdatniania wody 4. Kotłownie, kominy, czopuchy oraz składowiska węgla i żużla 5. Kotły rusztowe parowe i wodne 5.1. Rodzaje kotłów parowych rusztowych 5.2. Armatura kotła 5.3. Przyrządy pomiarowo-kontrolne i automatyka 5.4. Urządzenia pomocnicze 5.5. Ważniejsze pojęcia dotyczące kotłów i ich charakterystyki 5.6. Straty cieplne i sprawność kotła 5.7. Eksploatacja kotłów 5.8. Kotły wodne rusztowe 6. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy 7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni 7.3. Ochrona przeciwpożarowa 7.4. Znaki bezpieczeństwa 7.5. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc 8. Prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska 8.1. Prawo energetyczne 8.2. Dozór techniczny 8.3. Ochrona środowiska 9. Pytania kontrolne 9.1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej 9.2. Materiały i armatura 9.3. Woda w kotłowniach 9.4. Kotłownie i obiekty towarzyszące 9.5. Kotły rusztowe parowe i wodne 9.6. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem 9.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 9.8. Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska
Ilość

W niniejszej publikacji zebrano informacje pożyteczne, a w większości niezbędne do wykonywania zawodu operatora kotłów rusztowych parowych i wodnych. W przystępnej formie ukazano informacje z techniki cieplnej, gospodarki wodą, skrótowo omówiono rodzaje kotłów, urządzeń pomocniczych oraz ogólne zasady ich eksploatacji. Niniejsza publikacja skierowana jest do kandydatów na operatorów kotłów rusztowych parowych i wodnych. Może być także pomocna osobom przygotowującym się do zdawania okresowych egzaminów kwalifikacyjnych oraz innym osobom związanym zawodowo z eksploatacją kotłów omawianych w tej książce. SPIS TREŚCI: 1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej 1.1. Podstawowe pojęcia i wielkości 1.2. Wymiana ciepła 1.3. Spalanie 1.4. Paliwa 1.5. Para wodna 1.6. Powietrze wilgotne 2. Materiały i armatura 2.1. Metale 2.2. Tworzywa sztuczne 2.3. Materiały uszczelniające 2.4. Materiały izolacyjne 2.5. Rurociągi i armatura 3. Woda w kotłowniach 3.1. Ważniejsze pojęcia i określenia występujące w gospodarce wodą 3.2. Wymagania jakościowe 3.3. Sposoby uzdatniania wody 4. Kotłownie, kominy, czopuchy oraz składowiska węgla i żużla 5. Kotły rusztowe parowe i wodne 5.1. Rodzaje kotłów parowych rusztowych 5.2. Armatura kotła 5.3. Przyrządy pomiarowo-kontrolne i automatyka 5.4. Urządzenia pomocnicze 5.5. Ważniejsze pojęcia dotyczące kotłów i ich charakterystyki 5.6. Straty cieplne i sprawność kotła 5.7. Eksploatacja kotłów 5.8. Kotły wodne rusztowe 6. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy 7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni 7.3. Ochrona przeciwpożarowa 7.4. Znaki bezpieczeństwa 7.5. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc 8. Prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska 8.1. Prawo energetyczne 8.2. Dozór techniczny 8.3. Ochrona środowiska 9. Pytania kontrolne 9.1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej 9.2. Materiały i armatura 9.3. Woda w kotłowniach 9.4. Kotłownie i obiekty towarzyszące 9.5. Kotły rusztowe parowe i wodne 9.6. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem 9.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 9.8. Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska
OPERATOR KOTŁÓW RUSZTOWYCH PARO

Opis

Autor
Buczek Kazimierz
Wydawnictwo
Kabe
Oprawa
broszurowa
Liczba stron
136
Wymiary
14x20cm
Język
polski
Rok wydania
2009

Specyficzne kody

Nowy produkt